Kontakt

Zodpovedný vedúci: Jana Cicmanová

Prevádzkuje:

EMI-Sabinov s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov

IČO: 46726608
DIČ: 2023542455
IČ DPH: SK2023542455

Sme platcami DPH

tel.: +421 51 4523087 
fax: 051/4892011
mobil: 0948517411

Bankové spojenie:
VUB Banka, a.s.

SK0802000000003669158954

Firma je zapísaná v OR vložka číslo: 26225/P

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:             051/ 7721 597       
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk

PREVÁDZKOVÁ DOBA:

automaticke potrvdenie objednávky: Pondelok - Nedela: 00-24h

e-mail, mobil: Pondelok - Piatok: 07-16 h